Henry Andersson Stenhuggeri

Vi tillverkar alla stenar på beställning och stenarna i galleriet/katalogen är endast exempel på utförande och kan ändras enligt egna önskemål både vad gäller storlek, form, färg, och ytbehandling. Graniten är ett naturmaterial och kan avvika från bilderna i färg och struktur.

31 A Ljusgrå Granit

31 A Ljusgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Egen namnteckning.
 • Försänkt svartmålad.
 • Storlek 50 x 65 cm.
32 B Röd Vångagranit

32 B Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 23 försänkt förgylld.
 • Dekor 036 försänkt förgylld.
 • Storlek 50 x 70 cm.
33 B Röd Vångagranit

33 B Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Stil 25 försänkt förgylld.
 • Dekor 448 försänkt förgylld.
 • Storlek 50 x 70 cm.
34 B Ljusgrå Granit

34 B Ljusgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Stil 13 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 026 försänkt gråvitmålad.
 • Efterhugget konturspår runt topp och kanter.
 • Storlek 60 x 80 cm.
35 B Svart Diabas

35 B Svart Diabas

 • Polerad framsida.
 • Stil 9 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 063 försänkt gråvitmålad.
 • Storlek 50 x 70 cm.
36 B Labrador

36 B Labrador

 • Polerad framsida.
 • Stil 13 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 048 försänkt gråvitmålade konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
37 B Röd Vångagranit

37 B Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Stil 1 försänkt förgylld.
 • Dekor 468 försänkt förgyllda konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
38 D Mörkgrå Granit

38 D Mörkgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Stil 13 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 257 försänkt gråvitmålade konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
39 C Rödgrå Granit

39 C Rödgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Stil 1 upphöjd polerad i band.
 • Tillval dekor 440 S skulpterad.
 • Storlek 50 x 70 cm.
40 C Mörkgrå Granit

40 C Mörkgrå Granit

 • Polerad framsida med grovslipade faser.
 • Stil 13 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 442 försänkt gråvitmålad.
 • Storlek 50 x 70 cm.
41 C Röd Vångagranit

41 C Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Stil 13 försänkt förgylld.
 • Dekor 264 försänkt förgyllda konturspår.
 • Storlek 60 x 65 cm.
42 B Röd Vångagranit

42 B Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter och kantslag.
 • Stil 7 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 151 försänkt gråvitmålad.
 • Storlek 50 x 65 cm.
43 B Ljusgrå Granit

43 B Ljusgrå Granit

 • Flammad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 21 djupblästrad.
 • Dekor 288 djupblästrade konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
44 B Ljusgrå Granit.

44 B Ljusgrå Granit.

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 9 djupblästrad i mattade band.
 • Storlek 60 x 80 cm.
45 B Mörkgrå Granit

45 B Mörkgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 8 försänkt efterhuggen.
 • Dekor 122 upphöjd polerad i tavla.
 • Storlek 50 x 65 cm.
46 B Ljusgrå Granit

46 B Ljusgrå Granit

 • Gradhuggen framsida.
 • Råhuggna kanter och kantslag.
 • Stil 13 djupblästrad.
 • Dekor 039 djupblästrad.
 • Storlek 50 x 70 cm.
47 B Röd Vångagranit

47 B Röd Vångagranit

 • Flammad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 5 djupblästrad.
 • Dekor 121 djupblästrade konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
48 B Hallandia

48 B Hallandia

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter och kantslag.
 • Stil 13 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 046 försänkt gråvitmålad.
 • Tillval duva i brons.
 • Storlek 50 x 70 cm.
64 E Hallandia

64 E Hallandia

 • Polerad framsida med grovslipade faser.
 • Stil 13 försänkt förgylld.
 • Dekor g-klav 084, gitarr 298 samt not 476, försänkt förgyllda.
 • Storlek 65 x 100 cm.
65 E Svart Diabas

65 E Svart Diabas

 • Polerad framsida.
 • Skulpterade och polerade kanter.
 • Sockelns översida polerad.
 • Stil 13 försänkt förgylld.
 • Storlek 80 x 100 cm.
76 B Rödgrå Granit

76 B Rödgrå Granit

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 21 försänkt gråvitmålad.
 • Dekor 182 försänkt gråvitmålade konturspår.
 • Storlek 50 x 70 cm.
77 B Ljusgrå Granit

77 B Ljusgrå Granit

 • Rå framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 7 djupblästrad.
 • Dekor ankare 435 och fåglar 510, djupblästrade.
 • Storlek 50 x 85 cm.
78 C Ljusgrå Granit

78 C Ljusgrå Granit

 • Rå framsida med nerfälld gradhuggen textyta.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 2 djupblästrad.
 • Dekor 511 djupblästrad.
 • Storlek 60 x 100 cm.
82 B Svart Diabas

82 B Svart Diabas

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 10 försänkt blästrad.
 • Dekor 526 försänkt blästrad.
 • Storlek 50 x 80 cm.
83 C Röd Vångagranit

83 C Röd Vångagranit

 • Polerad framsida.
 • Råhuggna kanter.
 • Stil 23 försänkt förgylld.
 • Dekor 065 försänkt förgylld.
 • Storlek 60 x 75 cm.